Genetik Testler

Ağrı İlaçları DNA Testi™ bir bireyin yaygın olarak reçete edilen belirli tipteki ağrı ilaçlarının analjezik etkilerine nasıl cevap vereceğini etkileyen genetik varyantları belirlemektedir.

Hastaların kişisel ihtiyaçlarına uygun bir ilaç seçimi hastaya yönelik doğru ilacın ve doğru dozun belirlenmesinde çok büyük bir önem taşımaktadır. Hastanın ilaçlara göstereceği cevabı etkileyen ve değiştiren çok sayıda klinik faktör mevcut olup, yaş, kilo, genel sağlık durumu ve kişisel genetik özelliklerde bu faktörler arasında sayılabilecektir.

Bu test klinik olarak anlamlı ve doktorun her bir hasta için optimum tedavi planlamasını belirlemesine yardımcı olacak olan bir test niteliğindedir.

Ağrı İlaçları DNA Testi™ doktora aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara yönelik bilgiler sağlamaktadır.

  • Doktor bu testin sonucunu dikkate alarak hasta için daha uygun bir ilaç yazabilmekte ve optimum dozu belirleyebilmektedir.
  • Bu testin sonuçlarının dikkate alınması suretiyle ciddi ve yaşamı tehdit eder nitelikteki potansiyel yan etkilerden kaçınılabilmektedir.
  • İlaç aramaya ilişkin davranışın yanlış olarak yorumlanmasından kaçınılabilmesi sağlamaktadır.
Carisoprodol
Celecoxib
Codeine
Fentanyl
Hydrocodone
Methadone
Methotrexate toxicity
Oxycodone
Tramadol