Circulogene Theranostics

Circulogene Theranostics

Bir damla kanda tümör takibi.
Hassas tıp parmak ucundan kan örneği almakla başlar.

Genleriniz, şu anda.

Circulogene’in “likit biyopsi” kavramı, tümörlerin büyüdükçe aynı zamanda öldüğü ve DNA’larını kan dolaşımına bıraktığı keşfine dayanmaktadır. Circulogene’in likit biyopsi tümör DNA dizilemesi, parmak ucundan alınan kan örneği hacimleri ile en gelişmiş yeni nesil dizilemeyi (NGS) birleştirerek iyi karakterize edilmiş, iyi belgelenmiş ve kanserle ilişkili genlerin içindeki tümörlü mutant DNA’ları izlemeye yarayan tek testtir.

Circulogene’in patentli teknolojisi, basit bir parmak ucundan kan örneği alma işlemiyle NGS’yi kullanarak 50 adet köklü, kanserle ilişkili gende bilinen tümör mutasyonlarını (yaklaşık 3.000) izler ve güncel FDA onaylı tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi sunar.

Erişin

Azami verim ile damlacık hacminde giriş. Venipunktüre karşın parmak ucundan kan örneği alma yönteminin kullanılması, hastanın kanına erişimin daha az invaziv olacağı anlamına gelir.

Zenginleştirin

Patentli zenginleştirme teknolojisi hücre içermeyen DNA’ları tespit edip yakalayarak, doğru raporlama ve izleme için her türlü tümör mutasyonunu tanımlar ve miktarını belirler.

Tespit Edin

50 gende yaklaşık 3.000 olası mutasyonu test edebilme özelliği. Çoklu mutasyon izleme özellikleri, geniş çapta tümör profillerine yanıt verir ve hasta merkezli hassas tıp uygulamasına imkan tanır.


Circulogene Avantajı

Non-İnvaziv Hassas Tıp

Patentli tekniğimiz numuneyi zenginleştirdiğinden dolayı, Circulogene analizi sadece bir parmak ucundan alınan 50 mikrolitre kan örneği gerektirir, bu da sağlık uzmanları ve hastalar için daha uygundur.

Tümör Mutasyonlarının Doğru Şekilde Tanımlanması

Circulogene’in testleri hücre içermeyen DNA’ların varlığını analiz eder, doğru raporlama ve izleme için her türlü tümör mutasyonunu tanımlar ve miktarını belirler.

Tedaviyle Eşleştirilen Tümör Mutasyonları

Circulogene kişiselleştirilmiş gen raporlarımızda, tanımlanan tümör DNA mutasyonları için etkili olduğu kanıtlanmış, mevcut FDA onaylı tedavi seçenekleri hakkında daha da fazla bilgi vermektedir.

Duyarlılığı Sık Sık İzleyebilme

Circulogene’in süreç verimliliği, tümör duyarlılığını yakından izleme ve tedavi protokollerini yönetme konularında doktorlara yetki verir. Geri dönüş süresi 5 ila 7 gün olup, bu doku biyopsi sonuçları ve diğer likit biyopsilerden çok daha hızlıdır.

Tümör Yükü ve Nüksetmesi

Circulogene süreci, hücre yenilenmesini ve ilerlemesini ölçmek için hassas temel verileri kullanır.

Numunenin 1/10'u ile 100 Kat Fazla Verim

Günümüzde sektör çapında kullanılan standart DNA ekstraksiyon kiti ile tescilli, hücre içermeyen DNA zenginleştirme yöntemimizin duyarlılığını karşılaştırdık. Tek bir damla kan kullanılan sonuçlar, orijinal numunede 100 kat daha fazla hücre içermeyen tümör DNA’sı olduğunu göstermiştir.

Önemli Değerler

 • Analiz Edilen Bölge: 50 kanserle ilişkili gene dair yoğun mutasyon noktalarını içeren bölgeler
 • Dizileme Yöntemi: Ion Proton NGS
 • Tahlil Hassasiyeti: >%1,0
 • Hedef Dizileme Kapsama Alanı: 5.000x
 • Geri Dönüş Süresi: 14-21 gün
 • Numune Gereksinimleri: Parmak ucundan kan örneği alma, kan/Mikrokonteyner, mor kapaklı EDTA 250-500 uL tüp
 • Numune Türleri: Plazma veya Serum
 • Gerekli Numune Girişi: Damlacık Hacimleri (50-500 uL)

Hizmetler

Bilim adamları, hastalığın varlığını gösteren non-invazif “genetik” kansere dair biyolojik belirteçleri tanımlamak için yıllarca bir arayış içinde olmuştur. Amaçları, invaziv, ağrılı, zaman alıcı, maliyetli ve zaman zaman kesin olmayan günümüzün doku biyopsisi yöntemine karşın, kanserin takibi ve tedavisi için daha etkili ve daha hasta dostu bir yöntem keşfetmek olmuştur. Biyoenformatik alanındaki son gelişmeler, yeni nesil dizileme (NGS) teknolojisi ve kanserin genetik temeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış, kişiselleştirilmiş tıpta devrim yaratmaktadır.

Circulogene’in “likit biyopsi” hizmetleri, kanıtlanmış teknolojiyi güçlendirmekte ve kan da dahil olmak üzere çeşitli numunelerde yüksek hassasiyetli izleme yapılabilmesi için non-invaziv ve düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır. Benzersiz parmak ucundan kan örneği alma teknolojimiz, güncellenmiş klinik durum ile daha eksiksiz, doğru, zamanında, düşük maliyetli ve daha az invaziv bir şekilde daha önce görülmemiş tümör takibi bilgileri sağlamaktadır.

 • CLIA için hazır
 • Klinik olarak onaylanmış tahliller
 • Kan damlacığı hacimlerinden daha önce görülmemiş seviyede hücre içermeyen DNA geri kazanımı, yüksek hassasiyetli sonuçlar verir
 • Açık platformlar, hem mutasyon izlemek hem de profilini çıkarmak için Ion Torrent Proton
 • Tutarlı ve güvenilir uzun vadeli çalışmalar için entegre iş akışı

Klinik Zorluklar

Hassas tedavi yöntemi ile kanser hastalarının tedavisine dair bireyselleştirilmiş kanser yönetimi, halen aşağıdaki sınırlamalarla karşı karşıyadır:

Tümör heterojenliği; Tümörler heterojendir ve sürekli poliklonal genişleme gösterirler; bununla birlikte teşhisi, tedaviyi ve kazanılmış direncin değerlendirilmesini zorlaştırırlar. Buna ek olarak, tümör dokuları biyopsi yapılan bölgede hem mekansal olarak hem de biyopsi esnasında tümör durumunda göre geçici olarak sınırlanır.

Tümör dokusunun erişilebilirliği; hedeflenen terapiler ile tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğunda sonuç olarak direnç, metastaz veya hastalığın nüksetmesi görülebilir. Birçok tümör örneği kullanılarak yapılan etkin izleme mevcut, invaziv biyopsi teknikleri ile klinik açıdan elverişli değildir. En önemlisi, tümör dokusu mevcut olmayabilir veya çok sayıda yapılan test nedeniyle tükenmiş olabilir.

Likit Biyopside Karşılanmamış İhtiyaçlar ve Circulogene’in Çözümü

Yüksek miktarda ve yüksek kalitede başlangıç malzemeleri için yeni, hücre içermeyen DNA zenginleştirme yöntemi:

Dolaşım yapan, hücre içermeyen DNA son derece parçalara ayrılmış haldedir ve çok düşük konsantrasyonlarda sunulmaktadır. Yüksek hacimli giriş, maliyetler ve emek yoğunluğu gereksinimleri nedeniyle bu durum onun izolasyonunu zorlaştırmaktadır. Tescilli, hücre içermeyen DNA zenginleştirme sürecimiz, yeni düşük giriş (50 uL plazmaya kadar düşük) ve yüksek çıkış (>300ng/ml) özelliğine sahip olup, son derece yüksek seviyede geri kazanım ve damlacık hacmindeki işlenmemiş kanda doğrudan tümör DNA tespiti sağlar.

Hassas uzun vadeli mutasyon tespiti için gelişmiş NGS teknolojisi:

Periyodik hücre içermeyen DNA analizi aracılığıyla düşük frekanslı mutasyonların saptanması, lezyonların görüntüleme ile tespit için yeterince büyük hale gelmesinden önce tümör gelişimi hakkında öngörü sağlayabilir. Tek bir mutasyonun ötesinde yapılan analiz, ayrıca etkili tedavi kararı verebilmek amacıyla tümör heterojenitesini yakalama garantisi verebilir. Sıvı biyopsiler, mekansal açıdan doku biyopsisi kadar sınırlı değildir ve vücudumuzdaki tümör gelişimi boyunca ortaya çıkan mutasyonlar hakkında küresel bir spektrum sergileyebilir. Sanger dizilemesi gibi geleneksel analitik yöntemlerin duyarlılığı, düşük frekanslı varyantları tespit etmek için yeterli değildir. Yeni nesil dizileme (NGS) tarafından gerçekleştirilen hedeflenmiş derin dizileme işlemi, yüksek hassasiyete sahip çoklu mutasyonların yüksek verimlilik analizi için uygun maliyetli bir alternatif sunmaktadır.

Klinik uygulamada doğrulanmış numune işleme ve analiz prosedürü:

Klinik uygulama için hücre içermeyen DNA kullanımı, CLIA sertifikalı laboratuvarımızda tutarlı, kaliteli şekilde veri toplanmasını sağlamak amacıyla, laboratuvarımız tarafından geliştirilen testler için sıkı bir ön analitik doğrulamanın uygulanmasını gerektirmektedir.


www.circulogene.com.tr

 

Circulogene’in patentli teknolojisi, basit bir parmak ucundan kan örneği alma işlemiyle yeni nesil dizilemeyi (NGS) kullanarak, aşağıda listelenmiş bilimsel kökene sahip kanserle ilişkili genlerde bilinen tümör mutasyonlarını (yaklaşık 3.000) test eder.

ABL1
AKT1
ALK
APC
ATM
BRAF
CDH1
CDKN2A
CSF1R
CTNNB1
EGFR
ERBB2
ERBB4
EZH2
FBXW7
FGFR1
FGFR2
FGFR3
FLT3
GNA11
GNAQ
GNAS
HNF1A
HRAS
IDH1
IDH2
JAK2
JAK3
KDR
KIT
KRAS
MET
MLH1
MPL
NOTCH1
NPM1
NRAS
PDGFRA
PIK3CA
PTEN
PTPN11
RB1
RET
SMAD4
SMARCB1
SMO
SRC
STK11
TP53
VHL

Circulo Kolorektal

KRAS, BRAF, NRAS, PIK3CA, HRAS, EGFR, AKT1, PTEN, APC, SMAD4, SRC

Circulo Gastrik

APC, KRAS, BRAF, PIK3CA, ERBB2, TP53

Circulo Akciğer

EGFR, KRAS, ALK, PIK3CA, ERBB2, BRAF, AKT1, MET, NRAS, PTEN, STK11, TP53

Circulo Hematolojik

FLT3, IDH1, IDH2, KIT, NPM1, JAK2, JAK3, MPL, ABL1, TP53, NOTCH1, FBXW7, EZH2, KRAS, NRAS

Circulo Meme

PIK3CA, KRAS, ERBB2, BRAF, AKT1, PTEN, FGFR1, FGFR2

Circulo Yumurtalık

KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN

Circulo Melanoma

BRAF, KRAS, NRAS, KIT, PIK3CA, CTNNB1, GNA11, GNAQ, HRAS

Circulo Pankreas

KRAS, CDKN2A, TP53, SMAD4, RB1, ERBB2, STK11

Circulo Gist

KIT, PDGFRA, BRAF

Circulo Tiroid

KIT, KRAS, BRAF, RET, NRAS, HRAS