Genetik Testler

Medikal alanda yapılan son araştırmalar çok sayıda kompleks sağlık koşuluyla ilgili olan genetik markerleri belirlemiştir. Bu bağlamda Pathway genel sağlık koşullarını iyileştirme amacıyla bir kişinin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla genetik markerleri taramaktadır. Bu genetik markerlere sahip olmak mutlaka bir kişinin hastalığı geliştireceği anlamına gelmemekle birlikte kesinlikle bu kişinin ilgili hastalığı geliştirme konusundaki risk düzeyini belirleyebilmektedir.

Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon
Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı
Amiotrofik Lateral Skleroz (Sporadik)
Astım
Atrial Fibrilasyon
Meme Kanseri (Yalnızca Bayanlar)
Kolorektal Kanser
Koroner Arter Hastalığı
Diyabet, Tip 1
Diyabet, Tip 2
Eksfoliasyon Glokom
Yüksek Tansiyon
Kronik Lenfositik Lösemi
Akciğer Kanseri
Melanom
Multipl Skleroz
Miyokard Enfarktüsü
Obezite
Osteoartrit
Parkinson Hastalığı
Periferik Arter Hastalığı
Prostat Kanseri (Yalnızca Erkekler)
Psöriyazis
Romatoid Artrit
Sistemik Lupus Eritematozus
Ülseratif Kolit