Genetik Testler

Genetik testin en büyük özelliklerinden biri kişilerin ihtiyaçlarına uygun olan ilaçların belirlenmesine olanak sağlaması olup bu bağlamda doktorlar bir insanın genotipine dayalı olarak karar verebilmektedirler. Herhangi bir bireyin genetik yapısı o bireye ilişkin optimum doz seviyesinin belirlenebilmesine yardımcı olmaktadır. Nitekim bu bağlamda bazı ilaçlar daha fazla etkili ve bazı ilaçlar ise daha az etkili olup hatta bazı durumlarda kişilerin sağlığına zarar verebilecek olan hatalı ilaçlardan kaçınılmasına olanak sağlamaktadır. Pathway Genomics’in İlaç Tedavisi DNA Testi™ ilgili kişinin genetik özelliklerine dayalı olarak hangi ilaçların söz konusu kişi için optimum olduğunun belirlenmesine olanak tanımaktadır.

İlaç Tedavisi DNA Testi™ aşağıda belirtilen hususlara yönelik olarak doktora son derece faydalı bilgiler sağlamaktadır:

İlgili kişi hâlihazırda teste dâhil edilen ilaçları almasa bile ilgili kişiye yönelik elde edilen bilgiler acil bir durumda ne yapılabileceğini bilme açısından çok büyük bir önem taşıyabilmektedir.

Abakavir Aşırı Duyarlılığı
Aminoglikozit Antibiyotikler-Uyarılmış İşitme Kaybı
Beta-Blokerler
Beta-Blokerler, LVEF Yanıtı
Karbamazepine Aşırı Duyarlılığı
Klopidogrel Metabolizması
Östrojen Desteği
Alfa İnterferon/ribavirin
Metotreksat Toksiklik
Metoprolol Metabolizması
Fenitoin Aşırı Duyarlılığı
Fenitoin Metabolizması
Proton Pompası İnhibitörü
Simvastatin-Uyarılmış Miyopati
Vorikonazol Metabolizması
Varfarin