Genetik Testler

Kardiyak DNA Testi™ bir hastanın belirli kalple ilgili sağlık koşulları açısından risk yatkınlığının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu rapor aynı zamanda kardiyovasküler sistemi etkileyen sekiz sınıf ilacın incelenmesine olanak sağlamakta olup, bunlar: anti-plateletler, anti-koagülantlar, statinler (lipit düşürücü ilaçlar), stimulantlar-uyarıcılar, beta blokerleri, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri ve hormon terapileridir. Kardiyak DNA Testi™ kardiyovasküler hastalıklar açısından risk değerlendirmesine olanak sağlayan lipit testlerinde daha fazla bilgi edinebilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

Kardiyak DNA Testi™ doktora yönelik olarak aşağıdaki konularda bilgiler sunmakta olup, bunlar:

  • Doktor hastaya özgü spesifik sağlık durumunu daha iyi bir şekilde gözlemleyebilmektedir.
  • Doktor hastaya yönelik daha optimum bir ilaç ve dozu reçete edebilmektedir.
  • Belirli sağlık problemlerinin engellenmesi ve bu sağlık problemleriyle mücadele edilmesine yardımcı olmak amacıyla diyetsel müdahalelerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

Kardiyak DNA Testi™ ApoE, HDL ve LDL kolesterol seviyeleri ve hipertansiyon ve miyokardiyal enfarktüste dâhil olmak üzere çok geniş bir yelpazede bir dizi sağlıkla ilgili koşulları etkileyen hastanın genetik markerlerini analiz etmektedir. bu basit tükürüğe dayalı test klinik olarak ilgili markerlerin ve analizlerin kullanıldığı bilimsel açıdan onaylanmış olan genetik test teknolojileriyle desteklenmektedir.

Kalp Hastalığı / Atrial Fibrilasyon
Atrial Fibrilasyon
Beta-Blokerler, LVEF Yanıtı
Kafein Metabolizması
Koroner Kalp Hastalığı
Myokard Enfarktüsü
Simvastatin-Uyarılmış Miyopati
Verapamil ve QTc interval
Periferik Arter Hastalığı/ Venöz Tromboz
Klopidogrel Metabolizması (Plavix)
Östrojen Desteği (Venöz Tromboz Riski)
Periferik Arter Hastalığı
Venöz Tromboz
Varfarin
Hipertansiyon
Beta-Blokerler
Hipertansiyon
Metoprolol Metabolizması
Perindopril
Verapamil vs. atenolol
Kardiyovasküler Sağlık
ApoE ve Kardiyovasküler Hastalığı
Azalmış Folik Asit için Genetik Risk
Azalmış HDL Kolesterolü için Genetik Risk
Yükselmiş LDL Kolesterol için Genetik Risk
Yükselmiş Trigliserid için Genetik Risk
Orak Hücre Anemisi