Genetik Testler

Pathway Genetik Testler

Genlerinizi analiz eden Pathway Genetik Testleri sağlıklı bir yaşam tarzı sürmenin en iyi yollarını sağlamaktadır.
Testlerimiz sizlere sadece veri sağlamamaktadır. Sizin ve hekiminizin sağlığınızı geliştirmek için atacağınız adımlarla ilgili eğitim ve öneriler de sağlamaktadır.

DNA Testleri

PathwayFit (Paket Test)

Pathway Fit® metabolizmayı, egzersizi ve insan vücudundaki enerji kullanımını etkileyen 75’i aşkın genetik markeri analiz etmektedir.

Sağlıklı Kilo Kontrolü

Obezite ve obeziteyle ilgili sağlık problemleri ile mücadele etmek amacıyla kişilere yardımcı olunmasını amaçlamaktadır.

Sağlıklı Kadın Kilo Kontrolü

Davranışsal değişiklik için katalizör olarak genetik test. Klinik çalışmalar genetik olarak uygun bir kilo kaybı diyetini izleyen bireylerin daha kolay...

Genel Durum Tespiti

Medikal alanda yapılan son araştırmalar çok sayıda kompleks sağlık koşuluyla ilgili olan genetik markerleri belirlemiştir...

Zihin Sağlığı DNA Testi

Zihin Sağlığı DNA Testi™ metabolizmayı ve psikiyatrik ilaçların etkinliğini etkileyen genetik varyantların belirlenmesi amacıyla...

Ağrı İlaçları DNA Testi

Ağrı İlaçları DNA Testi™ bir bireyin yaygın olarak reçete edilen belirli tipteki ağrı ilaçlarının analjezik etkilerine nasıl cevap vereceğini etkileyen...

İlaç Tedavisi DNA Testi

Genetik testin en büyük özelliklerinden biri kişilerin ihtiyaçlarına uygun olan ilaçların belirlenmesine olanak sağlaması olup...

Taşıyıcı Durum DNA Testi

Pathway Genomics’in Taşıyıcı Durum DNA Testi™ hastaların gelecekteki çocuklarının sağlığıyla ilgili doktorlara genetik anlamda ilgili bilgiler...

Kardiyak DNA Testi

Kardiyak DNA Testi™ bir hastanın belirli kalple ilgili sağlık koşulları açısından risk yatkınlığının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Kardiyak Kilo Kontrolü DNA Testi

Doktorların ve hastaların genetik unsurların ve yaşam tarzının diyet, beslenme, kilo ve genel kalp sağlığını nasıl etkilediklerini anlamasına...

BRCA True

Kadınlar arasında meme kanseri, kanserden kaynaklanan ölümlerin önceden tespitini amaçlamaktadır.

BreastTrue - Yüksek Risk Paneli

Kadınlar arasında meme kanseri, kanserden kaynaklanan ölümlerin önde gelen ikinci sebebi arasındadır.

Kalıtsal Kolerektal DNA Testi

hastanın belirli kanser tiplerini geliştirme riskini arttıran genetik değişikliklerin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Ailesel Kalıtım DNA Testi

Amacımız kalıtsal kanserlere yönelik en kapsamlı ve geniş analizleri sağlamaktır.

KanserFit

Nutrigenetik ve genel sağlık ve İlaç Tedavisi cevap bilgilerini birleştiren bu test doktorların hastaya özgü kanser riskini azaltmak amacıyla...